قبلی

بکسل کردن تریلر به دلایلی همچون شرایط آب و هوایی، وضعیت نامناسب سطح جاده، ترافیک سنگین، رانندگان بی احتیاط، بارگیری نادرست یا بی تجربگی خود راننده می تواند بسیار خطرناک باشد. سامانه کنترل ایمنی تریلر (TSC)، سطح ایمنی بالاتری را برای تریلر، وسیله نقلیه یدک کش و سرنشینان فراهم می کند. این سامانه بطور پیوسته بر سرعت تک تک چرخ‌های تریلر نظارت می‌کند و امکان ترمزگیری مستقل تک تک چرخ های تریلر را فراهم می نماید. این قابلیت به طور قابل‌توجهی پایداری تریلر و خودروی یدک‌کش را به هنگام بروز حوادث بحرانی افزایش می‌دهد. سامانه TSC با ترکیب الگوریتم‌های پیشرفته کمک راننده، بسیار سریع‌تر و دقیق‌تر از رانندگان انسانی در جهت حفظ پایداری خودرو مداخله می‌کند و به رسیدن ایمن‌تر به مقصد کمک می‌نماید.

کنترل ایمنی تریلر (TSC) از زیرسیستم های سیستم ترمز ضد قفل تریلر (ABS)، سامانه کاهش دهنده نوسانات تریلر (TSM)، سامانه کنترل تغییر خط تریلر و سامانه کنترلی تطبیق دهنده بار تشکیل شده و سطح جدیدی از ایمنی را در تریلرهای دارای مدولاتور ترمز فراهم می نماید. سیستم ترمز ضدقفل (ABS)، پایه و اساس سامانه TSC است. سیستم ABS بطور مستمر، وضعیت چرخهای تریلر را از منظر میزان لغزش پایش می کند. به محض تشخیص قفل شدن چرخ، ABS درخواست ترمز را تعدیل می کند تا با برداشتن نیروی ترمزی از چرخ، از قفل شدن و قفل ماندن آن جلوگیری نماید. این امر، تریلر را قابل هدایت نگه می دارد و ثبات جهت را به ویژه در هنگام ترمزگیری اضطراری بهبود می بخشد.

سامانه کاهش دهنده و میراکننده نوسانات تریلر

Trailer Sway Mitigation (TSM)

مرکز ثقل بالاتر خودروهای تجاری سبک ناشی از ابعاد این خودروها و وجود بار در آنها باعث می شود که آنها سریعتر از خودروهای سواری به شتاب جانبی بحرانی برسند. از سوی دیگر، تریلرها به راحتی تکان میخورند. یک خطای جزئی در تغییر فرمان خودرو، وزش باد شدید یا برآمدگی روی سطح جاده می تواند باعث افزایش قابل توجهی در حرکت نوسانی تریلر شود. تغییر سریع حرکتی و شتاب خودروی یدک کش، این وضعیت بحرانی را تشدید می کند و خطر واژگونی در اثر نوسانات شدید، بسیار جدی است. سامانه کنترل ایمنی تریلر (TSC) به کمک سنسورهای ABS، قادر به شناسایی حرکات نوسانی تریلر است و میتواند از طریق ترمز کردن جداگانه چرخ‌ها و کاهش گشتاور حرکتی، سرعت خودرو و تریلر را به مقدار غیربحرانی کاهش دهد و آنرا تثبیت نماید.

سامانه کنترل تغییر مسیر حرکت تریلر

Lane Change Control System

سامانه کاهش نوسان تریلر به هنگام تغییر مسیر، حرکت تریلر را حول محورعمودی اش برای شناسایی یک الگوی نوسانی تشدید شونده پایش می کند. هنگامی که این سیستم، نوسان واقعی تریلر را تشخیص می دهد، بدون نیاز به ترمز از جانب راننده، ترمزهای تریلر را به طور جداگانه روی هر چرخ اعمال می کند تا نوسانات را کاهش دهد و تریلر را تثبیت کند. این سامانه، موقعیت‌های رانندگی بحرانی مانند چرخش تریلر یا مانورهای انحرافی را شناسایی می نماید. در شکل زیر، محل قرارگیری سنسور سرعت چرخ (ABS) و واحد کنترل الکترونیکی (ECU) یک تریلر نشان داده شده است.

سامانه کنترل تطبیقی بار

Load Adaptive Control System

حجم و موقعیت بار یک وسیله نقلیه تجاری می تواند به طور قابل توجهی از سفر به سفر متفاوت باشد. بار تأثیر مهمی بر ترمزگیری، کشش، توانایی پیچیدن و تمایل به واژگونی دارد. کنترل تطبیقی ​​بار، تغییرات جرم خودرو و مرکز ثقل را در امتداد محور طولی خودرو شناسایی می‌کند و مداخلات ABS، کنترل کشش و ESP را با بار خودرو تطبیق می‌دهد. به این ترتیب، کنترل تطبیقی ​​بار، اثربخشی ترمز، کشش و پایداری را بهینه می کند.