قبلی

IO Link، اولین تکنولوژی استانداردسازی شده منطبق بر استاندارد IEC61131-9 جهت برقراری ارتباط مابین سنسورها و محرک‌ها در کاربردهای صنعتی در سراسر جهان می‌باشد. این پروتکل، امکان برقراری ارتباط نقطه‌به‌نقطه با سنسورها و محرک‌ها را بدون استفاده از هرگونه تجهیز اضافی و کابل به‌خصوص فراهم می‌آورد. شمایی از یک نمونه پیکره‌بندی IO Link در سطح پروسه برای یک نمونه کاربرد صنعتی در شکل ‏زیر نشان داده شده است. در این پروتکل، ارتباط مابین IO Link Master و سنسورها و محرک‌ها در سطح پروسه از طریق یک کابل سه یا پنج سیمه بدون شیلد با حداکثر طول ۲۰ متر برقرار می‌گردد. اتصال کابل به تجهیزاتِ سطح پروسه با کانکتورهای M5، M8 و M12 استانداردسازی شده است، اما گسترده استفاده از کانکتورهای M12 در برقراری ارتباطات رایج‌تر می‌باشد. در این پروتکل در هر سیکل، دو بایت داده مابین IO Link Master و تجهیزات سطح پروسه با سرعتی برابر ۲۳۰KBaud و در زمانی برابر ۴۰۰us تبادل می‌گردد. گرچه می‌توان حجم انتقال داده‌ها را تا ۳۲ بایت افزایش داد، اما این امر منجر به کاهش مدت‌زمان سیکل خواهد گردید.